کد خبر: 1733
لینک خبر بازدید معاون رئیس جمهور از پژوهشکده اسلام و سلامت پایدار

لینک بازدید معاون رئیس جمهور از پژوهشکده اسلام و سلامت پایدار در سایت معاونت ریاست جمهوری :

 

http://www.isti.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=10219

http://www.isti.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=173&picthums=1979